tom kha kai - The Left Bank Restaurant & Bar York PA

tom kha kai

tiger prawns, chicken, wakame